Verlang je ernaar bewuster in het leven te staan?

Maak je graag kennis met een krachtig middel om je blinde vlekken zichtbaar te maken?

Zou je graag meer willen weten over je familiesysteem en je plaats hierin?

Dan ben je welkom op onze opstellingsdagen.

 

WAT is een familieopstelling?

 

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraag inbrengt

waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Volgens Bert Hellinger, grondlegger van

Familieopstellingen,  dragen we heel wat  destructieve patronen, houdingen en overtuigingen mee

uit onze familie van herkomst.

Een familieopstelling is een krachtig middel om inzicht te verkrijgen in je eigen, steeds terugkerende

patronen. Het  laat ons zien welke plek we in onze familie innemen, welke verborgen verbanden er

zijn en wiens lot we misschien onbewust dragen maar vooral toont het manieren om je liefdevol los

te maken uit een verstrikking en verborgen, belemmerende invloeden in de familie en voluit je eigen

leven te gaan leiden. De methode is zonder oordeel ; het ene is niet beter dan het andere. 

Het resultaat is een diepgaande heling op zielsniveau.

 

 

HOE gaan we te werk?

 

In een groepssessies brengt één van de deelnemers een thema in.  Met deze vraagsteller

wordt dan een kort gesprekje gehouden waarin het thema, vraag of probleemstelling en de

wens om tot een oplossing te komen helder gemaakt wordt.

Mogelijke vragen of thema’s zijn aspecten in je leven waarmee je worstelt en geen oplossing voor

vindt, bv. tekort aan levensvreugde, innerlijke conflicten, gezondheidsproblemen, relatieproblemen,

opvoedingsproblemen, angsten, onvoldaanheid in je job, etc.  Kortom : alles ‘waar je mee zit’.

 

De vraagsteller kiest daarop zijn representanten intuïtief en geeft hen een plaats in de ruimte volgens

zijn/haar innerlijk beeld en gevoel. Deze mensen ‘vertegenwoordigen’ dan je familieleden,

partners, vrienden, ziektesymptomen, collega’s, ...  Representanten zijn deelnemers

of aanwezigen die zonder voorkennis in de rol van deze voor hen onbekende personen stappen.

 

Door hun specifieke plaats in de opstelling krijgen de representanten toegang tot de emoties

en waarnemingen van de eigenlijke personen. Hierdoor komen bewuste maar ook

onbewuste, niet direct zichtbare relaties tussen familieleden, partners, collega’s, ... en de

eventuele knelpunten daartussen aan het licht. Het onvoorstelbare gebeurt dan.  Er ontstaat zo een

speelveld dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien.  Het ongelooflijke gebeurt dan.

 

Onbewuste patronen en blokkades worden zichtbaar en dit werpt een nieuw licht op de vraag en een

mogelijke volgende stap aan in je leven. De begeleiding gebeurt met groot respect. Er wordt geen

oplossing geforceerd. Het systeem zelf is de aangever van het tempo en de inhoud. Op een veilige,

zachte manier wordt een helder inzicht gegeven of iets in beweging gezet. Het doel is steeds:

knelpunten herkennen, erkennen, zo mogelijk weg te nemen en de liefde weer te doen stromen.

 

Je kan je inschrijven als vraagsteller of als representant.

Als representant  gebeurt het regelmatig dat je in een parallel proces terecht komt; je herkent

iets bij jezelf wat ook in het systeem speelt waar je in gezet bent. Je bent niet voor niets

uitgekozen voor die representanten-plaats. Ook als representant kan je inzicht krijgen en

heling brengen in je onbewuste patronen en blokkades.

 

 

 

Concreet

Tijdens deze dag ontvang je een inleidende meditatie,

korte systemische oefeningen en 2 helende familieopstellingen.

Op het einde van deze dag ga je met nieuwe inzichten naar huis.

 

 

Zaterdag 17 juni 2023

Zaterdag 26 augustus 2023

Zaterdag 23 september 2023

 

Tijd: 10.00 – 17.30

Locatie: Kapellen

Maximaal: 10 deelnemers waarvan 2 vraagstellers

Investering in jezelf als representant : 40 euro

Investering in jezelf als vraagsteller: 135 euro        

’s Middags wordt er een lunch voorzien.

 

Wij vinden het belangrijk dat opstellingswerk voor eenieder toegankelijk kan zijn.

Als je het financieel moeilijk hebt, mag je dit laten weten en zoeken we samen naar een werkbare oplossing.

 

Wens je deel te nemen als vraagsteller of als representant? Vermeld dit bij de inschrijving.

Indien je zelf een vraag of thema wil inbrengen, best tijdig laten weten want deze plaatsen

zijn snel benomen. Je kan inschrijven via onderstaand contactformulier.